SVT จับมือ SUN ลุยขายแฟรนไชส์ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเป้า500ตู้ปีนี้

Current News

“SVT” จับมือพันธมิตรใหม่โดยแต่งตั้ง “SUN” ลุยธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ “SUNVENDING” นำร่องพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คาดปีนี้ติดตั้งได้ 500 ตู้

นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ผู้นำในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (เวนดิ้ง แมชชีน :Vending Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ตราสินค้า สวีท ซัน SUN สินค้าของบริษัท “KC” สำหรับการขยายการให้บริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้แบรนด์ “SUNVENDING” ซึ่งมี SUN เป็นตัวแทนแฟรนไชส์รายแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มวางจำหน่ายตู้จำหน่ายสินค้าแล้วในช่วงต้นเดือนมกราคมปีนี้(2565)

ทั้งนี้ การเลือกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องเนื่องมาจากในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีพื้นที่ในการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแบบพื้นเมืองและเชิงธรรมชาติ มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย ทำให้มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวนมากทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมสำหรับการให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้

 

โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ “KC” อาทิ ข้าวโพดหวานกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ เป็นต้น โดยในระยะเริ่มต้นทั้งสองบริษัทฯ ได้จัดวางให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแล้ว จำนวน 50 ตู้ และคาดการณ์ว่าจะสามารถให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้ประมาณ 500 ตู้ โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือSUN กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทางซันเวนดิ้งฯ ในการขยายการให้บริการตู้จำหน่ายอัตโนมัติภายใต้แบรด์ “SUNVENDING” โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีโลเคชั่นที่มีศักยภาพทั้งในภาคท่องเที่ยว กลุ่มอุตสาหกรรม ฯลฯ การเข้ามาในธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจึงเป็นธุรกิจสำหรับอนาคตที่เป็นการส่งเสริมธุรกิจของทั้งสองบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาเติบโตควบคู่กันไป

 

โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ “KC” อาทิ ข้าวโพดหวานกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ เป็นต้น โดยในระยะเริ่มต้นทั้งสองบริษัทฯ ได้จัดวางให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแล้ว จำนวน 50 ตู้ และคาดการณ์ว่าจะสามารถให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้ประมาณ 500 ตู้ โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือSUN กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทางซันเวนดิ้งฯ ในการขยายการให้บริการตู้จำหน่ายอัตโนมัติภายใต้แบรด์ “SUNVENDING” โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีโลเคชั่นที่มีศักยภาพทั้งในภาคท่องเที่ยว กลุ่มอุตสาหกรรม ฯลฯ การเข้ามาในธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจึงเป็นธุรกิจสำหรับอนาคตที่เป็นการส่งเสริมธุรกิจของทั้งสองบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาเติบโตควบคู่กันไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business