Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

ประกาศด่วน! "เขื่อนลำตะคอง" รับน้ำเกินความจุ เร่งพร่องน้ำรับมือพายุถล่ม เตือน ปชช. 11 อำเภอเฝ้าระวัง

1 Posts
1 Users
0 Likes
109 Views
penlert
(@penlert)
Posts: 2476
Noble Member
Topic starter
 

2021-10-25-061929

ผู้ว่าฯโคราช ประกาศด่วน “เขื่อนลำตะคอง” เกินความจุ 103.53% ต้องเร่งระบายน้ำ เตรียมรับมือพายุลูกใหม่ถล่ม 27-28 ต.ค.นี้ แจ้งเตือนปชช. 2 ฝั่งลุ่มน้ำลำตะคอง 11 อำเภอเฝ้าระวังและพร้อมอพยพ ขณะอ่างฯลำเชียงไกร(ตอนล่าง)มีปริมาณน้ำมากและ เขื่อนลำมูลบน- เขื่อนลำพระเพลิง เกินความจุต้องพร่องน้ำเช่นกัน ขอให้ปชช.ลุ่มน้ำลำเชียงไกรและลุ่มน้ำมูลเฝ้าระวังด้วย ขณะล่าสุดโคราชยังท่วม 12 อำเภอ เดือดร้อนร่วม 9,000 ครัวเรือน

ล่าสุดวันนี้ ( 24 ต.ค.) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและ ผู้อำนวยการจังหวัด ได้ลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด เรื่อง “แจ้งเดือนประชาชนฝ้าระวังการระบายน้ำเขื่อนลำตะคอง”

โดยระบุว่า ด้วยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 325.51 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 103.53% ของความจุ ยังสามารถรอรับน้ำได้อีก 50 ล้านลบ.ม. แต่ยังมีน้ำไหลเข้า อ่างฯ อย่างต่อเนื่องประมาณ 3 - 4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน และ จากการพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

จึงมีความจำเป็นต้องทยอยการระบายน้ำด้วยอัตรา 10-20 ลบ.ม./วินาที่ หรือประมาณ 1 – 1.5 ล้านลบ.ม./วัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ต้านท้ายเขื่อนสำตะคอง โตยจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้ดำเนินการ ตังนี้

ให้ อำเภอสีคิ้ว , อ.สูงเนิน , อ.ขามทะเลสอ ,อ.เมืองนครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา , อ.เฉลิมพระเกียรติ , อ.จักราช , อ.โนนสูง ,อ.พิมาย ,อ.ชุมพวง , อ.ลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมน้ำที่อาจได้รับผลกระทบ ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง (ระดับการแจ้งเตือนสีน้ำเงิน) โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิต และให้เจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ให้จัดเวรฝ้าระวังประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆ กรณีประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ให้อพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้โดยทันที และให้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ หน่วยทหาร เครือข่ายภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อปพร. และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และกำลังพลให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มจังหวัดนครราชสีมา สรุปสถานการณ์อุทกภัย จ.นครราชสีมา ล่าสุดวันนี้ ( 24 ต.ค.) ระบุว่า ยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 12 อำเภอ ได้แก่ อ.โนนสูง ,อ.คง ,อ.เมืองยาง,อ.ประทาย, อ.โนนไทย, อ.โชคชัย ,อ. พิมาย, อ.ปักธงชัย ,อ.แก้งสนามนาง ,อ.เมืองนครราชสามา ,อ.จักราช และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวม 51 ตำบล 228 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร, 32 ชุมชน 8,937 ครัวเรือน โดย เขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีน้ำท่วม 22 ชุมชน 5,250 ครัวเรือน ถนน 4 สายา สถานที่ราชการ 10 แห่ง วัด 2 แห่ง

#เตือน น้ำท่วมโคราช
#น้ำในเขื่อน โคราช
#น้ำท่วมปักธงชัย ล่าสุด
#น้ำ โคราช
#สถานการณ์น้ำใน โคราช
#เขื่อนลําตะคองล่าสุด
#เขื่อนลำตะคอง
#อ่างเก็บน้ำ ลำพระเพลิง

เครดิต https:// www.mgronline.com/local/detail/9640000105318

 
Posted : 25/10/2021 6:27 am
Share: