3 มาตรการ หลังกลับจากต่างจังหวัด

Current News

ประชาชนกังวลใจกลับจากต่างจังหวัด แล้วต้องทำอย่างไร?! ต้องกักตัวไหม หรือป้องกันตนเองจากเชื้ออย่างไร เพราะเกรงว่าอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อโควิด-19 มาติดคนอื่นๆ
.
🚌🚌 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุถึงมาตรการและความร่วมมือของผู้ที่เดินทางไปพบญาติพี่น้องมาจากต่างจังหวัดแล้ว อีก 1-2 วัน จะต้องเดินทางกลับสู่กทม. จะต้องทำอย่างไรนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือ ดังนี้
.
📈 1. ให้จดบันทึกการเดินทางส่วนตัว (Self’ Timeline ) ในกรณีที่มีปัญหาอะไร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะได้ไม่เสียเวลาในการสอบสวนโรค
.
🛂 2.หากกลับมาจากจังหวัดอื่นๆ มาทำงานแล้ว มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส ให้ไปพบเจ้าหน้าที่ สธ.ที่โรงพยาบาล แล้วแจ้งรายละเอียดว่า เดินทางมาจากไหน พบใครบ้าง จะทำให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
.
🛐 3.เวลากลับบ้าน หรือเดินทางกลับ จำเป็นจะต้องใช้รถขนส่งสาธารณะ ขอให้ใส่หน้ากากอนามัย ไว้ตลอดเวลา หลีกเลี่ยงเปิดหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในรถสาธารณะให้ได้มากที่สุด โดยขนส่งสาธารณะก็จะมีมาตรการให้สแกนไทยชนะก็ขอให้ร่วมมือด้วย เพราะช่องทางขนส่งสาธารณะก็อาจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะติดเชื้อ หรือแพร่เชื้อได้

https://www.facebook.com/realnewsthailand/posts/859208171578581