สยามพิวรรธน์ ไซม่อน จับมือ GUNKULร่วมพัฒนาโซลาร์ รูฟท็อป บนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ

ข่าวล่าสุด

สยามพิวรรธน์ ไซม่อน บริษัทร่วมทุนบริหารโครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ระหว่างบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก และไซม่อน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกอันดับหนึ่งของโลก จับมือกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันพัฒนาและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) บนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ กว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท สะท้อนพันธกิจของสยามพิวรรธน์ และไซม่อน ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างคุณค่าร่วมกันสู่ความยั่งยืน

น.ส.นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า เมื่อสยามพิวรรธน์ และไซม่อนกรุ๊ป ได้ร่วมมือกันพัฒนาสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เราต่างมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ที่ต้องคำนึงถึงการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึงนำแนวคิดการใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นอีกมิติสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 ใน BCG Model ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาใช้ในโครงการที่เราดูแล โดยร่วมมือกับกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ในการพัฒนาและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปบนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ กว่า 20,000 ตารางเมตร

ทั้งนี้ สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ นับเป็นพรีเมี่ยม เอาท์เล็ตแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะ

“สยามพิวรรธน์ตอกย้ำภาพผู้นำความคิดสร้างสรรค์ “The Visionary Icon” และเป็นคนแรกที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปในโครงการนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆพื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมที่ช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ กิจกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นหลัก กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต”

สำหรับโครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ โซลาร์ รูฟ มีมูลค่าโครงการประมาณ 70 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2565 โดยจะพัฒนาพื้นที่หลังคาแนวราบขนาดกว่า 20,000 ตารางเมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด เพื่อสร้างความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว คาดว่าจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 3,000 เมตริกตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้น 49,000 ต้นใน 10 ปี (ที่มา: EPA.gov)

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า “วันนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายในการเข้าสู่การเป็น Carbon Neutral Society ซึ่งพลังงานสะอาดถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญในการปลดล็อกและแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันด้วยความแข็งแกร่งของกันกุลทางด้านธุรกิจระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกว่า 40 ปี เชื่อว่าจะสามารถนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ซึ่งปัจจุบันโครงการสัญญาซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ (Private PPA) ที่แล้วเสร็จมีกำลังการผลิตรวมกว่า 100 เมกะวัตต์ สามารถนำมาช่วยต่อยอดและขยายภาพวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์ ไซม่อน ให้ชัดเจนและเติบโตอย่างยั่งยืนไปอีกขั้น”

สำหรับโครงการ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ โซลาร์ รูฟ สยามพิวรรธน์ ไซม่อน เชื่อว่า นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การต่อยอดบริการด้านพลังงานอื่นๆอีกที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และลูกค้าของ
สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้งมาตรฐานเอาท์เล็ตระดับโลก สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งสินค้า LUXURY แบรนด์ระดับ WORLD CLASS และอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ชั้นนำ กว่า 300 แบรนด์ แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกันที่ สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพภายในปี 2565

อ้างอิง
https://siamrath.co.th