สธ. จัดทีมลงสุ่มตรวจ จ่อถอน ร้านอาหารกึ่งผับ ทำผิดมาตรฐาน

ข่าวล่าสุด

วันที่ 13 ม.ค.2565 นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 พื้นที่ กทม. กล่าวถึงข้อซักถามถึงพื้นที่ กทม.ที่มีการติดเชื้อสูง ว่า การติดเชื้อใน กทม.กระจายตัวแบบทั่ว ๆ ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนแออัด หรือมีร้านอาหารที่ปรับปรุงมาจากร้านอาหารกึ่งผับค่อนข้างสูง ซึ่ง สธ.ร่วมกับ กทม.จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่สุ่มตรวจตามการแบ่งโซนให้ทำตามมาตรฐาน SHA+ และ COVID Free Setting

นพ.สุทัศน์ กล่าวต่อว่า โดยมีการหารือเรื่องการถอนการรับรองมาตรฐานทั้ง 2 ตัว หากรับการรับรองไปแล้วและไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด หรือหากมีการระบาดหรือติดเชื้อซ้ำในพื้นที่นั้น แต่การสุ่มตรวจด้วยเจ้าหน้าที่อาจตรวจไม่ได้ทั้งหมด เพราะไม่ได้อยู่กับร้านตลอดเวลา ถ้าประชาชนมีเบาะแสจะทำให้การดูแลตามมาตรฐานดีขึ้น เมื่อมีรายงานก็สุ่มลงไปตรวจ โดยแจ้งพื้นที่เขตได้เลย ส่วนการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มต้องมีการขอพื้นที่เขตเพื่อจัดกิจกรรม เท่าที่ทราบคือระงับเกือบทั้งหมดแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ร้านอาหารกึ่งผับมีการติดเชื้อจำนวนมาก หากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เช่น ร้านแออัด ระบายอากาศไม่ดี ถึงขั้นต้องสั่งปิดเลยหรือไม่ นพ.สุทัศน์ กล่าวว่า คงไม่ขนาดปิดเลย แต่จะดูว่าเป็นไปตามที่ร้องเรียนหรือไม่ เพราะสถานที่ที่จะเปิดได้ คือ ผ่านการตรวจประเมินแล้ว ถ้าผ่านเราก็อนุญาตให้เปิดและมีใบรับรอง

นพ.สุทัศน์ กล่าวต่อว่า หากระหว่างเปิดมีการพบข้อบกพร่องเพิ่ม ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง ถ้าเป็นจริงก็ให้ปิดเพื่อปรับปรุง แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มก้อนหรือเกิดซ้ำ ก็กำลังพิจารณาว่าอาจจะเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่า ร้านที่ติดเชื้อส่วนหนึ่งเพราะลักลอบเปิด เช่น เปิดเกินเวลา หรือจำหน่ายแอลกอฮอล์เกินเวลา

“ส่วนร้านอาหารปกติถ้าปฏิบัติตามมาตรฐาน มีการระบายอากาศดีก็ไม่มีปัญหา แต่เราพบว่าบางร้านมีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น แอร์ ทำให้เราตรวจพบได้ยาก ซึ่งตามมาตรการปกติ คือ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสนั้นมีการดำเนินการดี แต่ตอนนี้พบการปนเปื้อนของเชื้อในช่องระบายอากาศ ทำให้การตรวจพบอาจยากมากขึ้น” นพ.สุทัศน์กล่าว

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th