ปิดสถานที่เพิ่มเติมป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 2 ม.ค.เป็นต้นไป

Current News

📣 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้พบการแพร่ระบาดลักษณะกลุ่มก้อนในหลายจังหวัดของภาคตะวันออก ในส่วนของกรุงเทพมหานครพบมีการติดเชื้อลักษณะกลุ่มก้อนในสถานบริการและสถานที่หลายแห่ง คณะกรรมการจึงได้หารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศไปแล้ว เพื่อยกระดับความเข้มข้น การควบคุมการแร่พระบาดโรคโควิด-19 โดยจะมีประกาศปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.เป็นต้นไป ซึ่งจะยกเลิกประกาศฉบับที่กรุงเทพมหานครได้ออกไปแล้วทั้งหมด และใช้ประกาศฉบับใหม่แทน
🔴 สำหรับรายละเอียดสถานที่ปิดเพิ่มเติม เช่น
1. สวนน้ำ สวนสนุก
2.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด
3.ตลาดน้ำ ตลาดนัด
4.โต๊ะสนุก บิลเลียด
5. สถานที่เล่นตู้เกม ร้านเกม
6. ร้านอินเทอร์เนต
7. สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
8. สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุยกเว้นที่มีการรับพักค้างคืนเป็นปกติธุระ
9. สนามมวย
10. โรงเรียนศิลปะการต่อสู้หรือโรงยิม
11. สนามม้า
12. สถานประกอบการหรือกิจการอาบน้ำ
13. สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
14. สถานที่แข่งขันทุกประเภท
15. สถานที่ที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง ห้องจัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่ลักษณะทำนองเดียวกัน
16. สนามชนโค สนามกัดปลา สนามแข่งขันในลักษณะทำนองเดียวกัน
17. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง
18. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
19. สถานที่เจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
20 อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันกวดวิชา หรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น
.
ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษากำหนดปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4-17 ม.ค. 64 จากนั้นจะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อีกครั้ง
🔴 ในส่วนของมาตรการสำหรับร้านอาหารอนุญาตให้ซื้อและนำกลับ หรือ Take away โดยไม่ให้มีการบริโภคในร้านอาหาร
.
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะหารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ ( 2 ม.ค.64) ซึ่งอาจจะมีผลวันที่ 4 มค.63 เพื่อให้ผู้ประกอบได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อม
.
นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการจำแนกพื้นที่สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ตามที้ ศบค. กำหนดโดยแบ่งระดับพื้นที่ระบาดออกเป็นระดับสี 4 ประเภท ดังนี้
🔴 พื้นที่สีแดง พื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด คือ มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากหรือมีผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่ย่อย
🟠 พื้นที่สีส้ม พื้นที่ควบคุม คือ มีการติดเชื้อหรือมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย หรือพื้นที่ติดกับเขตพื้นที่สีแดง
🟡 พื้นที่สีเหลือง พื้นที่เฝ้าระวังสูง คือ มีผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย
🟢 พื้นที่สีเขียว พื้นที่เฝ้าระวัง คือ พื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อและยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อ
☑️☑️ ขณะนี้คณะกรรมการเห็นชอบให้เขตบางขุนเทียน หนองแขม และบางพลัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้ผู้อำนวยการเขตมีอำนาจในการบริหารจัดการได้โดยตรง